romantic_jerk

“Pozostań nienasycony. Pozostań nierozsądny.”Stewart Brand

Previous Entry Share Next Entry
Koniec letargu
romantic_jerk
Wychodzę ze snu letniego. Z letargu, który zawładnął moim ciałem i umysłem. Niemoc i apatia, która trzymała mnie tak długo w szachu ustąpiła. Zdałem się na starą grecką mądrość – równomiernego kształtowania ciała i umysłu.

Tak więc dziś postawiłem i na aktywność fizyczną, która pobudziła moje ciało jak i umysł do działania twórczego, jak i na pracę z umysłem, który zespolił te dwa elementy.

Pozwoliłem sobie również na dłuższą abstynencję seksualną, która motywuje mnie do działania. Tak wiem oszukuję, bo moje ciało nie wie, że na razie nie chcę się spełniać w tej materii, tylko wykorzystać siłę, która z tego się bierze do nabrania rozpędu

Jak by nie było jest mi dobrze w tym stanie rzeczy i pojawia się światło zmian. Czuję motywację, by jeszcze mocniej podsycać ten stan ciała i ducha

Dzisiaj radość sprawia mi dodatkowo posiadanie trzeźwego umysłu, szczególnie w momencie gdy siedzę w barze i wszyscy wokół mnie się alkoholizują, a ja dziś nie czuję takiej potrzeby

?

Log in

No account? Create an account